नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय, लमही, द्याङ
लमही, द्याङ

अार्थिक विधेयककृपया आवश्यकता अनुसारको प्रदेशमा क्लिक गरी सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक विधेयक डाउनलोड गर्नहोस् ।

  1. प्रदेश १ अार्थिक विधेयक
  2. प्रदेश २ अार्थिक विधेयक
  3. प्रदेश ३ अार्थिक विधेयक
  4. प्रदेश ४ अार्थिक विधेयक
  5. प्रदेश ५ अार्थिक विधेयक
  6. प्रदेश ६ अार्थिक विधेयक
  7. प्रदेश ७ अार्थिक विधेयक

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)