नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय, लमही, द्याङ
लमही, द्याङ

भुमिसुधार तथा मालपाोत सुधार याेजना ।भुमिसुधार तथा मालपाोत सुधार याेजना । 


लिखत र निवेदनको फारमको ढाँचाभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको  मिति २०७५/५/२६ को  निर्णय अनुसार भू-सूचना प्रणाली स‍ञ्चालन निर्दे‍शिका  २०७१ मा व्यवस्था भएका संशोधित अनुसूचीहरु ः 
 

मन्त्रालयको वेबसाटमा अन्य फारमहरुको ढाँचा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)